Wat is Grenzeloos Ontwikkelen?

Opleiden op elk gewenst moment en plaatsonafhankelijk? Kennis borgen en online toegankelijk maken voor uw medewerkers? Leren op een speelse en laagdrempelige manier en in je eigen tempo? Het kan allemaal met behulp van dit online platform Grenzeloos Ontwikkelen. Dit platform is kosteloos beschikbaar voor bij A+O aangesloten metalektrobedrijven!

Visueel ziet dit platform er uit als een melkwegstelsel, ontwikkelen is immers grenzeloos! Er zijn drie typen modules die informatie over een onderwerp bevatten:

Kennisobjecten; de gele modules.
De gele modules geven beknopt informatie over een bepaald onderwerp (een soort Wikipedia).
Leerobjecten; de blauwe modules.
In de blauwe modules ligt de nadruk op ‘leren’. Aan de hand van filmpjes, teksten, interactieve oefenvragen, simulaties en animaties doen deelnemers kennis op over het onderwerp.
Ervaringsobjecten; de groene modules.
In de groene modules ligt de nadruk op oefenen in de eigen werkomgeving. Werknemers worden uitgedaagd te groeien in hun vaardigheden en te zien waar eventuele verbeterpunten liggen, zowel bij henzelf als binnen processen.

A+O heeft in samenwerking met kennispartner Kenteq gezorgd voor een solide basis aan content van ongeveer 500 modules. In grenzeloosontwikkelen.nl zitten vaktechnische onderwerpen, maar ook bijvoorbeeld ‘veiligheid’ of ‘lean’ worden in dit platform opgenomen. Grenzeloos Ontwikkelen ondersteunt daarnaast dashboards om het resultaat en de voortgang van de leerarrangementen van uw medewerkers te volgen.

Hoe wordt Grenzeloos Ontwikkelen gevuld?

Grenzeloosontwikkelen.nl wordt gevuld door bedrijven en gebruikt door bedrijven. Doel is om een zo breed mogelijk spectrum van actuele en relevante content beschikbaar te hebben door met elkaar kennis te delen. Uitgangspunt is dat veel bedrijven behoefte hebben aan dezelfde content en tevens bereid zijn deze content met elkaar te delen. Een gedeelde inspanning leidt tot beter lesmateriaal tegen lagere kosten. Content in Grenzeloosontwikkelen.nl is beschikbaar onder de condities van de Creative commons licentie.

In Grenzeloos Ontwikkelen wordt gewerkt volgens een didactisch verantwoord format en templates om het bedrijven nog makkelijker te maken en de content eenduidig beschikbaar te krijgen. Daarmee wordt de inhoud en de structuur herkenbaar en voor iedereen bruikbaar en makkelijk toepasbaar.

Naast de “publiek” beschikbare content, is het ook mogelijk om bedrijfsspecifieke modules te plaatsen. Deze zijn dan volledig veilig afgeschermd voor derden. U kunt zodoende uw medewerkers opleidingsmateriaal aanbieden, waarbij gebruik gemaakt wordt van algemene content gecombineerd met bedrijfsspecifieke inhoud. U kunt ook content laten ontwikkelen. Voor het maken hiervan is een breed samengesteld team van experts beschikbaar.

Actualiteit van Grenzeloos Ontwikkelen

Voor de controle op de actualiteit is een redactieraad ingericht die minimaal jaarlijks de in Grenzeloosontwikkelen.nl beschikbare content beoordeelt en indien nodig aanpast. U kunt de redactieraad helpen door eventuele fouten en/of hiaten via de reactiebuttons in de objecten te melden. Uw melding wordt na beoordeling snel en adequaat verwerkt.

Bekijk onze disclaimer